Kompass طبقه بندی

سیستم طبقه بندی Kompass ساختار اساسی که در اطراف Kompass ساخته شده است. دارای سیستم طبقه بندی تمام B2B فعالیت بخش. همچنین سیستم طبقه بندی جامع ترین موجود جهان است. در مقایسه، CPV ماد و NACE تنها چند هزار مراجع است. طبقه بندي Kompass در بیش از 60 کشور جهان در دسترس است و به 24 زبان ترجمه شده است.

طبقه بندی Kompass به 67 فعالیت بخش تقسیم در 15 گروه های عمومی در شاخه های فعالیت های 3 024 و 56 566 محصولات & خدماتتقسیم شده است.