یاس اریا طب
  • یاس اریا طب
شرکت یاس اریا طب با ایجاد عقد قراردادهای انحصاری و خرید قطعی از کارخانجات داروسازی و تولید کنندگان فرآورده های پزشکی ، بهداشتی ، دارویی بر پایه گیاهی و توزیع به مراکز فروش مرتبط و قانونی به صورت مویرگی در سطح کشور و صادرات به دیگر کشور ها دارد.
تجهیزات پزشکی یکبار مصرف بیمارستانی

Description of the Product

شرکت یاس اریا طب با ایجاد عقد قراردادهای انحصاری و خرید قطعی از کارخانجات داروسازی و تولید کنندگان فرآورده های پزشکی ، بهداشتی ، دارویی بر پایه گیاهی و توزیع به مراکز فروش مرتبط و قانونی به صورت مویرگی در سطح کشور و صادرات به دیگر کشور ها دارد.
تجهیزات پزشکی یکبار مصرف بیمارستانی

Price of the Product

Price not indicated

Characteristics of the Product

  • Origin ایران

Ask for information