پوشش سوئیچ الکتریکی of Koban Co., Ltd.

Product

پوشش سوئیچ الکتریکی
  • پوشش سوئیچ الکتریکی
این محصول جدید توسعه یافته توسط شرکت ما با پوشش سوئیچ الکتریکی ساخته شده از Eurea است. از آنجا که مواد از مواد Eurea (پالپ) ساخته شده است، سازگار با محیط زیست است و می تواند رنگ ها و الگوهای مختلف را. همچنین، محصولات Eurea مربوط به آتش هستند، بنابراین محصولات پلاستیکی معمولی آتش می گیرد، اما محصولات Eurea (پالپ) آتش نمی گیرد. حتی اگر مستقیما ً با آ...

Description of the Product

این محصول جدید توسعه یافته توسط شرکت ما با پوشش سوئیچ الکتریکی ساخته شده از Eurea است. از آنجا که مواد از مواد Eurea (پالپ) ساخته شده است، سازگار با محیط زیست است و می تواند رنگ ها و الگوهای مختلف را. همچنین، محصولات Eurea مربوط به آتش هستند، بنابراین محصولات پلاستیکی معمولی آتش می گیرد، اما محصولات Eurea (پالپ) آتش نمی گیرد. حتی اگر مستقیما ً با آتش گرم شده باشد، فقط سوشه ای است که می سوزد. به همین دلیل است که این روزها تعداد آتش سوزی های ناشی از برق در حال افزایش است و این محصول جدیدی است که می تواند از آن محافظت کند.

Price of the Product

Price not indicated

Ask for a quote

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* فیلدهای اجباری