وازلین،پارافین مایع،پارافین وکس of فراگام پترو فناور پویا (سهامی خاص)

Product

وازلین،پارافین مایع،پارافین وکس
  • وازلین،پارافین مایع،پارافین وکس
شرکت فراگام پترو فناور، تولید،تامین و صادرات انواع پارافین مایع، پارافین وکس و پترولیوم جلی ( وازلین ) در گرید های بهداشتی و صنعتی با بهترین کیفیت ( واحد پرشیا پارافین )
شرکت فراگام پترو فناور،تامین کننده و صادرات انواع مواد شیمیایی و معدنی با بهترین کیفیت ( واحد معدن شیمی ایران iran chemical mine)

Description of the Product

شرکت فراگام پترو فناور، تولید،تامین و صادرات انواع پارافین مایع، پارافین وکس و پترولیوم جلی ( وازلین ) در گرید های بهداشتی و صنعتی با بهترین کیفیت ( واحد پرشیا پارافین )
شرکت فراگام پترو فناور،تامین کننده و صادرات انواع مواد شیمیایی و معدنی با بهترین کیفیت ( واحد معدن شیمی ایران iran chemical mine)

Price and payment

Price on request
  • Bank transfer

Ask for information