غیر توکسیک ملامین of Koban Co., Ltd.

Product

غیر توکسیک ملامین
  • غیر توکسیک ملامین
این غیر سمی است و برای بدن انسان بی ضرر است, دارای قدرت دکمه قوی, و می تواند به عنوان یک محصول مواد طبیعی استفاده می شود. همچنین مزیت منحصر به فرد این است که آلوده کننده یا مهاجرت نیست.

Description of the Product

این غیر سمی است و برای بدن انسان بی ضرر است, دارای قدرت دکمه قوی, و می تواند به عنوان یک محصول مواد طبیعی استفاده می شود. همچنین مزیت منحصر به فرد این است که آلوده کننده یا مهاجرت نیست.

Price of the Product

Price not indicated

Ask for a quote

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* فیلدهای اجباری