دست و پنجه نرم اوره of Koban Co., Ltd.

Product

دست و پنجه نرم اوره
  • دست و پنجه نرم اوره
این دست و پنجه نرم ساخته شده از UREA به عنوان یکی از محصولات اصلی است. الگو و رنگ لوکس تر از کمانش های پلاستیکی معمولی هستند. همچنین وزن آن سبک تر از کمانش های فلزی است، و می تواند همان لمس و بافت شاخ واقعی را نشان دهد.

Description of the Product

این دست و پنجه نرم ساخته شده از UREA به عنوان یکی از محصولات اصلی است. الگو و رنگ لوکس تر از کمانش های پلاستیکی معمولی هستند. همچنین وزن آن سبک تر از کمانش های فلزی است، و می تواند همان لمس و بافت شاخ واقعی را نشان دهد.

Price of the Product

Price not indicated

Ask for a quote

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* فیلدهای اجباری