بازرگانی فوکا سپید
  • بازرگانی فوکا سپید
واردات و صادرات
خرید و فروش
محصولات کشاورزی و غذایی
حبوبات و ادویه جات
دانه های روغنی
خشکبار
مرکبات و صیفی جات
خرما و چایی
روغن های خوراکی گیاهی داروئی

Description of the Product

واردات و صادرات
خرید و فروش
محصولات کشاورزی و غذایی
حبوبات و ادویه جات
دانه های روغنی
خشکبار
مرکبات و صیفی جات
خرما و چایی
روغن های خوراکی گیاهی داروئی
Product ready for delivery

Price and payment

Price on request
  • Bank transfer