ای شاد روز ژله لوبیای قرمز of Samsung Food Co. Ltd.

Product

ای شاد روز ژله لوبیای قرمز
  • ای شاد روز ژله لوبیای قرمز
  • ای شاد روز ژله لوبیای قرمز
یانگگانگ به معنای سانک ترادیتینال کره ای است. این محصول عمدتا از لوبیا قرمز، شکر، آگار و مانند آن تشکیل شده است.ما را O-happy روز Yanggaengae ژله لوبیا قرمز با استفاده از لوبیا قرمز، شکر، الیگوساخارید، آگار، و مانند آن. در کره بسیاری از مردم خوردن این پرافتخار در هنگام سواری، کوهنوردی، گلف رده مواد غذایی : آب نبات (ژله شیرین لوبیا قرمز) وزن خالص :...

Description of the Product

یانگگانگ به معنای سانک ترادیتینال کره ای است. این محصول عمدتا از لوبیا قرمز، شکر، آگار و مانند آن تشکیل شده است.ما را O-happy روز Yanggaengae ژله لوبیا قرمز با استفاده از لوبیا قرمز، شکر، الیگوساخارید، آگار، و مانند آن. در کره بسیاری از مردم خوردن این پرافتخار در هنگام سواری، کوهنوردی، گلف رده مواد غذایی : آب نبات (ژله شیرین لوبیا قرمز) وزن خالص : 50g مواد تشکیل دهنده خمیر لوبیا قرمز، شکر، شربت ذرت، isomaltooligosaccharide، dextrose،آگار.  

Price of the Product

Price not indicated

Ask for a quote

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* فیلدهای اجباری