Description of the Product

بهداشت ایستگاه در نظر گرفته شده برای بهبود امنیت و weliminować انتقال باکتری ها و ویروس ها . بهداشت دست نیست odzowna در حال حاضر. بهداشت ایستگاه ممکن است شامل یک تلگراف برای مایع ضد عفونی کننده یکبار مصرف دستکش, دارنده یا دستمال دارنده بر روی یک حوله کاغذی, کاغذ سینی بر روی ماسک و سطل زباله استانداردهای بهداشتی. هر یک از مشتریان آزادانه می توانید انتخاب کنید لوازم جانبی و رنگ ایستاده مونتاژ آسان اجازه می دهد تا شما را به انتخاب لوازم جانبی در هر ارتفاع با تشکر از سوراخ. ما دعوت شما را به نمایش یک فیلم تبلیغاتی که در آن شما می توانید تمام جزئیات.

Price of the Product

Price not indicated