اطلاعات تماس گراد آفرین(سهامی خاص)

No. 22,Corner of Vahabi St.,16th St.,Ghanbarzadeh Ave.
15339 Tehran

ایران

فکس +98 21 88761999

اطلاعات حقوقی گراد آفرین(سهامی خاص)

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 184052
تعداد کارکنان 500-999 نفر
شناسه کومپاس? IR079668

آدرس  گراد آفرین(سهامی خاص)

Other addresses

آدرس بازدید خ قنبرزاده-خ 16-نبش خ وهابی-پ 22 15339 تهران ایران
نشانی پستی PO Box 15875/8847 15339 Tehran ایران
نشانی پستی PO Box 15875/8847 15339 تهران ایران

مدیران گراد آفرین(سهامی خاص) دانلود لیست مدیران

Mr. Esfahanian, Mohsen

Managing Director

آقای محسن اصفهانیان

مدیرعامل‏

Mr. Zaem-Zadeh, Seyyed-Mehdi

Sales Manager

آقای سیدمهدی زعیم زاده

مدیرفروش‏

Mrs. Fath-ol-Lahi, Farzaneh

Commercial Manager

خانم فرزانه فتح الهی

سرپرست اموربازرگانی‏

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details