کوره آجر بهساز

اطلاعات تماس کوره آجر بهساز

م کریمی-خ مطهری
49100 گرگان

ایران

فکس +98 171 52287

اطلاعات حقوقی کوره آجر بهساز

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1975
Describe your Company and attract Business opportunities
تعداد کارکنان 10-19 نفر
شناسه کومپاس? IR010248

معرفی کوره آجر بهساز

آجرپزی

آدرس  کوره آجر بهساز

مدیران کوره آجر بهساز دانلود لیست مدیران

Mr. Yazdani, Amir-Hooshang

Managing Director

آقای امیرهوشنگ یزدانی

مدیرعامل

Mr. Meskoob, Hossein

Manager

آقای حسین مسکوب

مدیر

Mr. Roohi, Abolghasem

Manager

آقای ابوالقاسم روحی

مدیر

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details