کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب (سهامی خاص)

1st Floor, Sarvahi Bldg., Corner of 35th St., Maali Abad, Shiraz, IRAN
7187614134 Shiraz
ایران

معرفی کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب (سهامی خاص)

شرح فعالیت

تولید و پرورش ماهی، کشت و صنعت، دامپروری

اطلاعات عمومی

سال تاسیس 1996
Co. Registration No 7902
نوع شرکت دفتر مرکزی
فکس +98 71 36383716

ویژگی های کلیدی کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب (سهامی خاص)

کارکنان

  • تعداد کارکنان

    100-249 کارکنان

مدیران کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب (سهامی خاص)

اطلاعات مدیران

Mr. Mostafa Saeedi

Managing Director

در ضمن ممکن است علاقه مند باشید به: