اطلاعات تماس کانون فرهنگی آبگون

No.401,3rd Floor,Avarezi Station
10000 Tehran

ایران

فکس +98 21 77602047

اطلاعات حقوقی کانون فرهنگی آبگون

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس
Describe your Company and attract Business opportunities
شناسه کومپاس? IR034683

معرفی کانون فرهنگی آبگون

تولید فیلم سینمایی

آدرس  کانون فرهنگی آبگون

مدیران کانون فرهنگی آبگون دانلود لیست مدیران

Mr. Saghafi

Managing Director

آقای سقفی

مدیرعامل

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  کانون فرهنگی آبگون

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات