کاشی شیرکوه یزد(سهامی خاص)

اطلاعات تماس کاشی شیرکوه یزد(سهامی خاص)

خ فرخی-ک شهید سروان محمود دایی-ش 18/1
89100 یزد

ایران

فکس +98 351 6262302-3

اطلاعات حقوقی کاشی شیرکوه یزد(سهامی خاص)

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1992
Activity
سرمایه شرکت 41,866,000,000 IRR
Co. Registration No 181
تعداد کارکنان 250-499 نفر
شناسه کومپاس? IR075891

معرفی کاشی شیرکوه یزد(سهامی خاص)

تولید سرامیک کف لعابدار و کاشی گرانیتی و سفال بام

آدرس  کاشی شیرکوه یزد(سهامی خاص)

مدیران کاشی شیرکوه یزد(سهامی خاص) دانلود لیست مدیران

Dr. Dehghanpour-Farashah, Mehdi

Managing Director

آقای دکتر مهدی دهقانپور فراشاه

مدیرعامل‏‏‏‏

Mr. Yavari, Abassali

Commercial Manager

آقای عباسعلی یاوری

مدیربازرگانی‏‏‏

Mr. Zahrazadeh,Mojtaba

Financial Manager

آقای مجتبی زهرازاده

مدیرمالی‏‏‏

Mr. Mirzaee

Sales Manager

آقای میرزایی

مدیرفروش

Mrs. Dehghan, Esmat

Training Manager

خانم عصمت دهقان

مدیرآموزش

Mr. Esmaiely, Seyyed-Ahmad

Chairman of the Board

آقای سیداحمد اسماعیلی

رئیس‏

Mr. Hazeghi, Hossein

Deputy Charirman of the Board

آقای حسین حاذقی

نایب‏رئیس‏

Mr. Yavari, Abbasali

Member of the Board

آقای عباسعلی یاوری

عضو‏

Mrs. Alborzi-Ashtiyani, Fatemeh

Member of the Board

خانم فاطمه البرزی‏آشتیانی

عضو‏

Mr. Dehghanpour-Farashah,Mehdi

Member of the Board

آقای مهدی دهقانپور فراشاه

عضو‏

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details