کارگاه کارد و چاقوسازی طاهری

اطلاعات تماس کارگاه کارد و چاقوسازی طاهری

بزرگراه بعثت-مقابل پارک-پ 10
18366 تهران

ایران

فکس +98 21 55067041

اطلاعات حقوقی کارگاه کارد و چاقوسازی طاهری

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1953
Activity
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR052964

معرفی کارگاه کارد و چاقوسازی طاهری

تولید انواع کاردوچاقو

آدرس  کارگاه کارد و چاقوسازی طاهری

مدیران کارگاه کارد و چاقوسازی طاهری

دانلود لیست مدیران

Mr. Taheri, Hadi

Manager

آقای هادی طاهری

مدیر

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details