کارگاه تولیدی مصالح ساختمانی نوید

اطلاعات تماس کارگاه تولیدی مصالح ساختمانی نوید

Opp. of Moeen Apt.,beginning of Pastak Rd.,end of Golsar
41000 Rasht

ایران

اطلاعات حقوقی کارگاه تولیدی مصالح ساختمانی نوید

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1960
Describe your Company and attract Business opportunities
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR060264

معرفی کارگاه تولیدی مصالح ساختمانی نوید

تولید فرآورده‏های بتونی و بلوکهای سیمانی و
انواع موزائیک

آدرس  کارگاه تولیدی مصالح ساختمانی نوید

مدیران کارگاه تولیدی مصالح ساختمانی نوید دانلود لیست مدیران

Mr. Ahaki-Lakeh, Nezam-Ali

Manager

آقای نظامعلی آهکی‏لاکه

مدیر

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details