پژواک صنعت راد(رادوکس)

اطلاعات تماس پژواک صنعت راد(رادوکس)

سعادت آباد-برج مادر-ش 15
19986 تهران

ایران

فکس +98 21 22374806

اطلاعات حقوقی پژواک صنعت راد(رادوکس)

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 2001
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 305288
تعداد کارکنان 50-99 نفر
شناسه کومپاس? IR079660

آدرس  پژواک صنعت راد(رادوکس)

مدیران پژواک صنعت راد(رادوکس) دانلود لیست مدیران

Mr. Maleki-Rad, Behrooz

Commercial Manager

آقای بهروز مل?ی راد

مدیربازرگانی

Mr. Maleki-Rad, Faramarz

Factory Manager

آقای فرامرز مل?ی راد

مدیر?ارخانه

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details