اطلاعات تماس پخشیران

No.8,Pakhshiran Bldg.,2nd floor,Somayeh St.,Bahar Ave.
15719 Tehran

ایران

فکس +98 21 88837684

اطلاعات حقوقی پخشیران

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 10575
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR034708

معرفی پخشیران

تولید و توزیع فیلم‏های سینمایی

آدرس  پخشیران

مدیران پخشیران دانلود لیست مدیران

Mr. Yashayaie, Haroun

Managing Director

آقای هارون یشایایی

مدیرعامل

Mr. Yashayaie, Harroun

Chairman of the Board

آقای هارون یشایایی

عضو

Mr. Yashayaie, Kiarash

Member of the Board

آقای کیارش یشایایی

عضو

Mr. Salehi, Ghodrat

Member of the Board

آقای قدرت صالحی

عضو

Mr. Abduli, Mahmud

Member of the Board

آقای محمود عبدلی

عضو

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details