اطلاعات تماس هدایت فیلم

No.15,7th St.,Khaled Eslamboli Ave.
15137 Tehran

ایران

فکس +98 21 88714220

اطلاعات حقوقی هدایت فیلم

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس
Describe your Company and attract Business opportunities
تعداد کارکنان 10-19 نفر
شناسه کومپاس? IR034675

معرفی هدایت فیلم

تولید و توزیع فیلمهای سینمایی

آدرس  هدایت فیلم

مدیران هدایت فیلم دانلود لیست مدیران

Mr. Shayesteh, Morteza

Managing Director

آقای مرتضی شایسته

مدیرعامل

Mr. Shayesteh, Mostafa

Production Manager0

آقای مصطفی شایسته

مدیرتولید و پخش

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details