اطلاعات تماس هادی سیستم خوزستان

No.35,Eastern 7th St.,Kianpars
61000 Ahvaz

ایران

اطلاعات حقوقی هادی سیستم خوزستان

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1997
Describe your Company and attract Business opportunities
شناسه کومپاس? IR014223

معرفی هادی سیستم خوزستان

طراحی و تولید نرم‏افزارهای آموزشی و تبلیغاتی به زبانهای فارسی,انگلیسی و عربی

آدرس  هادی سیستم خوزستان

Other addresses

آدرس بازدید کیانپارس -خ 7 شرقی-ش 35 61000 اهواز ایران
نشانی پستی PO Box 13145/1363 61000 Ahvaz ایران
نشانی پستی PO Box 13145/1363 61000 اهواز ایران

مدیران هادی سیستم خوزستان دانلود لیست مدیران

Mr. Eskandarinia

Managing Director

آقای اسکندری‏نیا

مدیرعامل

Mr. Karimi

Deputy Managing Director & Sales Manager

آقای کریمی

قائم‏مقام و مدیرفروش

Mr. Khabir, Farajollah

Chairman of the Board

آقای فرج ا.. خبیر

رئیس

Mr. Eskandarinia

Member of the Board

آقای اسکندری‏نیا

عضو

Mr. Fazelinia, Mohammad-Javad

Member of the Board

آقای محمدجواد فاضلی‏نیا

عضو

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details