اطلاعات تماس مژگان سنگچولی

No.84,Pahnkooy,Moallem St.
97910 Tabas

ایران

فکس +98 353 4223167

اطلاعات حقوقی مژگان سنگچولی

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 15741
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR077349

آدرس  مژگان سنگچولی

مدیران مژگان سنگچولی دانلود لیست مدیران

Mrs. Sangcholi,Mojgan

Managing Director

خانم مژگان سنگچولی

مدیرعامل

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  مژگان سنگچولی

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات