اطلاعات تماس موسسه امور سینمایی بنیاد مستضعفان

No.343,1st floor,Khaled Eslamboli St.
10000 Tehran

ایران

فکس +98 21 88727330

اطلاعات حقوقی موسسه امور سینمایی بنیاد مستضعفان

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس
Describe your Company and attract Business opportunities
شناسه کومپاس? IR034681

معرفی موسسه امور سینمایی بنیاد مستضعفان

دفتر تولید فیلم

آدرس  موسسه امور سینمایی بنیاد مستضعفان

مدیران موسسه امور سینمایی بنیاد مستضعفان دانلود لیست مدیران

Mr. Sarbakhsh, Ali-Reza

Managing Director

آقای علیرضا سربخشی

مدیرعامل

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  موسسه امور سینمایی بنیاد مستضعفان

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات