اطلاعات تماس موزائیک سازی مقدم

Left side,Corner of 2nd Alley,Homayoun 20m. St.,Adel Abad
71000 Shiraz

ایران

اطلاعات حقوقی موزائیک سازی مقدم

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1973
Describe your Company and attract Business opportunities
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR011646

معرفی موزائیک سازی مقدم

تولید موزائیک

آدرس  موزائیک سازی مقدم

مدیران موزائیک سازی مقدم دانلود لیست مدیران

Mr. Rajabi, Hadi

Manager

آقای هادی رجبی

مدیر

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  موزائیک سازی مقدم

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات