اطلاعات تماس معدنی کویر کانسار

Zobeahan 35 m. Airport Blvd.,Golshan
97911 Tabas

ایران

فکس +98 353 4222850

اطلاعات حقوقی معدنی کویر کانسار

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 259
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR076988

آدرس  معدنی کویر کانسار

مدیران معدنی کویر کانسار دانلود لیست مدیران

Mr. Fatemi,Omid

Managing Director

آقای امید فاطمی

مدیرعامل

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  معدنی کویر کانسار

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات