اطلاعات تماس معدنی کان زرپژوه(سهامی خاص)

6.1 Bldg,End of Bakhtiyar Alley,7th Tir Sq.
15746 Tehran

ایران

فکس +98 21 88308814

اطلاعات حقوقی معدنی کان زرپژوه(سهامی خاص)

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 2003
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 200934
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR078803

آدرس  معدنی کان زرپژوه(سهامی خاص)

مدیران معدنی کان زرپژوه(سهامی خاص) دانلود لیست مدیران

Mr. Mohseni

Managing Director

آقای محسنی

مدیرعامل

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  معدنی کان زرپژوه(سهامی خاص)

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات