اطلاعات تماس معدنی و صنعتی حوض

25th Km. of Borujen Rd.
84810 Mobarakeh

ایران

فکس +98 3265 3101

اطلاعات حقوقی معدنی و صنعتی حوض

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1992
Describe your Company and attract Business opportunities
تعداد کارکنان 50-99 نفر
شناسه کومپاس? IR011700

معرفی معدنی و صنعتی حوض

1-تولید سنگ آهک 2-احداث کوره پخت دولومیت 3-احداث کارخانه سیمان مخصوص 4-طرح استعصال منیزیت از دولومیت

آدرس  معدنی و صنعتی حوض

Other addresses

آدرس بازدید کیلومتر 25 ج بروجن 84810 مبارکه ایران
نشانی پستی PO Box 81465-969 84810 Mobarakeh ایران
نشانی پستی PO Box 81465-969 84810 مبارکه ایران

مدیران معدنی و صنعتی حوض دانلود لیست مدیران

Mr. Esmaieli, Ebrahim

Managing Director

آقای مهندس ابراهیم اسمعیلی

مدیرعامل

Mr. Latifi, Seyyed-Mohammad-Amir

Commercial Manager

آقای مهندس سیدمحمدامیر لطیفی

مدیربازرگانی

Mr. Mohseni, Seyyed-Mehdi

Mine Manager

آقای مهندس سیدمهدی محسنی

مدیرمعدن

Mr. Ahmadpour, Houshang

Member of the Board

آقای مهندس هوشنگ احمدپور

عضو

Mr. Mozatarzadeh, Azizollah

Member of the Board

آقای مهندس عزیزاله مضطرزاده

عضو

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  معدنی و صنعتی حوض

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات

حوزه فعالیت