صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر (سهامی خاص)

اطلاعات تماس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر (سهامی خاص)

No.0, Abhari Blvd., Abhari Sq., Shahed Township, Abhar, Zanjan
4561646539 Abhar

ایران

فکس +98 24 35274098

Latest products added

تامین/supply

تامین/supply

اطلاعات حقوقی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر (سهامی خاص)

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 2018
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 2585
تعداد کارکنان 10-19 نفر
شناسه کومپاس? IR097887

معرفی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر (سهامی خاص)

توسعه بخش کشاورزی

1 product - صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر (سهامی خاص)

آدرس  صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر (سهامی خاص)

مدیران صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر (سهامی خاص) دانلود لیست مدیران

Mr. Majid Qazvinian

Managing Director

Mr. مجید قزوینیان

مدیرعامل

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر (سهامی خاص)

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات