اطلاعات تماس صنایع سنگ عقیق اردکان

Ardakan Ind. Township
89518 Ardakan

ایران

فکس +98 352 7273465

اطلاعات حقوقی صنایع سنگ عقیق اردکان

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 179
تعداد کارکنان 10-19 نفر
شناسه کومپاس? IR076898

آدرس  صنایع سنگ عقیق اردکان

مدیران صنایع سنگ عقیق اردکان دانلود لیست مدیران

Mr. Mohammadi, M.Reza

Managing Director

آقای محمدرضا محمدی

مدیرعامل

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  صنایع سنگ عقیق اردکان

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات