اطلاعات تماس شیشه ایمنی گرگان

Opp. of Bank Melli,Iran Mehr Ave.
49186 Gorgan

ایران

فکس +98 171 38690

اطلاعات حقوقی شیشه ایمنی گرگان

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1994
Describe your Company and attract Business opportunities
سرمایه شرکت 545,000,000 IRR
تعداد کارکنان 20-49 نفر
شناسه کومپاس? IR004802

معرفی شیشه ایمنی گرگان

تولید شیشه به‏ابعاد قابل تولید 15×15 الی 225×125 ظرفیت
ظرفیت تولید روزانه(8 ساعت)‏75 مترمربع

آدرس  شیشه ایمنی گرگان

مدیران شیشه ایمنی گرگان دانلود لیست مدیران

Mr. Saeedi, Yadollah

Managing Director

آقای یدا.. ساعدی

مدیرعامل

Mr. Shafiee, Mohammad-Ali

Chairman of the Board

آقای محمدعلی شفیعی

رئیس

Mr. Mehrizi, Ahmad

Member of the Board

آقای احمد مهریزی

عضو

Mr. Saeedi, Yadollah

Member of the Board

آقای یدا.. ساعدی

عضو

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  شیشه ایمنی گرگان

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات