اطلاعات تماس شیراز سنگ

8th Km. of Kaftarak Rd.
71000 Shiraz

ایران

فکس +98 711 57344

اطلاعات حقوقی شیراز سنگ

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1974
Describe your Company and attract Business opportunities
تعداد کارکنان 10-19 نفر
شناسه کومپاس? IR011495

معرفی شیراز سنگ

تولید سنگ نما در ابعاد مختلف به ظرفیت تولید 30 هزار متر مربع در سال

آدرس  شیراز سنگ

Other addresses

آدرس بازدید کیلومتر 8 ج کفترک 71000 شیراز ایران
نشانی پستی PO Box 71975/1155 71000 Shiraz ایران
نشانی پستی PO Box 71975/1155 71000 شیراز ایران

مدیران شیراز سنگ دانلود لیست مدیران

Mr. Shooshtarian, Ali-Reza

Manager

آقای علیرضا شوشتریان

مدیر

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details