اطلاعات تماس سینما گلریز

Seyyed Jamaleddin Asad Abadi St.
14300 Tehran

ایران

فکس +98 21 88718713

اطلاعات حقوقی سینما گلریز

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1953
Describe your Company and attract Business opportunities
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR034734

معرفی سینما گلریز

نمایش فیلم با ظرفیت 88 نفر

آدرس  سینما گلریز

مدیران سینما گلریز دانلود لیست مدیران

Mr. Moazemi

Manager

آقای معظمی

مدیر

Mr. Moazami, Shahriar

Concessionair

آقای شهریار معظمی

صاحب‏امتیاز

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  سینما گلریز

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات

حوزه فعالیت