اطلاعات تماس سینما پارس

South Western of Enqelab Sq.
10000 Tehran

ایران

اطلاعات حقوقی سینما پارس

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس
Describe your Company and attract Business opportunities
شناسه کومپاس? IR034725

معرفی سینما پارس

نمایش فیلم

آدرس  سینما پارس

مدیران سینما پارس دانلود لیست مدیران

Mr. Sadeghi

Managing Director

آقای صادقی

مدیرعامل

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  سینما پارس

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات

حوزه فعالیت