اطلاعات تماس سینما مرکزی

Beginning of Azadi Ave.,Enqelab Sq.
13100 Tehran

ایران

فکس +98 21 66928686

اطلاعات حقوقی سینما مرکزی

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1962
Describe your Company and attract Business opportunities
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR034771

معرفی سینما مرکزی

نمایش فیلم با ظرفیت 1040 نفر

آدرس  سینما مرکزی

مدیران سینما مرکزی دانلود لیست مدیران

Mr. Madani, Seyyed-Hassan

Manager

آقای سیدحسن مدنی

مدیر

Mr. Kamrani, Seifollah

Concessionair

آقای سیف‏ا.. کامرانی

صاحب‏امتیاز

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  سینما مرکزی

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات

حوزه فعالیت