اطلاعات تماس سینما ماندانا

Beginning of Narmak St.,Damavand Ave.
17400 Tehran

ایران

فکس +98 21 77410982

اطلاعات حقوقی سینما ماندانا

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1964
Describe your Company and attract Business opportunities
تعداد کارکنان 10-19 نفر
شناسه کومپاس? IR034762

معرفی سینما ماندانا

نمایش فیلم با ظرفیت 768 نفر

آدرس  سینما ماندانا

مدیران سینما ماندانا دانلود لیست مدیران

Mr. Eshraghi, Mohammad-Ghased

Manager

آقای محمدقاصد اشرقی

مدیر

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  سینما ماندانا

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات

حوزه فعالیت