اطلاعات تماس سینما قیام

Corner of Valy-e Asr St.,Taleghani Ave.
10000 Tehran

ایران

فکس +98 21 66400832

اطلاعات حقوقی سینما قیام

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس
Describe your Company and attract Business opportunities
شناسه کومپاس? IR034753

آدرس  سینما قیام

مدیران سینما قیام دانلود لیست مدیران

Mr. Yeganeh, Sirous

Managing Director

آقای سیروز یگانه

مدیرعامل

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

اطلاعات آماری  سینما قیام

حوزه فعالیت  سینما قیام

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات

حوزه فعالیت