اطلاعات تماس سینما فرهنگ (2)

After Kolahdooz St.,Dr. Shariati Ave.,Gholhak
19100 Tehran

ایران

فکس +98 21 22061205

اطلاعات حقوقی سینما فرهنگ (2)

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1971
Describe your Company and attract Business opportunities
تعداد کارکنان 10-19 نفر
شناسه کومپاس? IR034775

معرفی سینما فرهنگ (2)

نمایش فیلم با ظرفیت 385 نفر

آدرس  سینما فرهنگ (2)

مدیران سینما فرهنگ (2) دانلود لیست مدیران

Mr. Ahmadi, Seyyed-Hossein

Manager

آقای سیدحسین احمدی

مدیر

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  سینما فرهنگ (2)

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات

حوزه فعالیت