اطلاعات تماس سینما فردوسی

Between Ferdowsi Sq. & Mofateh St., Enqelab Ave., Tehran, IRAN
15800 Tehran

ایران

فکس +98 21 88829785

اطلاعات حقوقی سینما فردوسی

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس
Describe your Company and attract Business opportunities
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR034719

معرفی سینما فردوسی

نمایش فیلم با ظرفیت 1000 نفر

آدرس  سینما فردوسی

مدیران سینما فردوسی دانلود لیست مدیران

Mr. Zolfaghari

Managing Director

Mr. ذوالفقاری

مدیرعامل

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  سینما فردوسی

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات

حوزه فعالیت