اطلاعات تماس سینما عصر جدید (3)

Vesal Cross Rd.,Western Taleghani Ave.
14100 Tehran

ایران

فکس +98 21 88851919

اطلاعات حقوقی سینما عصر جدید (3)

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1980
Describe your Company and attract Business opportunities
تعداد کارکنان 20-49 نفر
شناسه کومپاس? IR034777

معرفی سینما عصر جدید (3)

نمایش فیلم با ظرفیت 800 نفر در 3 سالن

آدرس  سینما عصر جدید (3)

مدیران سینما عصر جدید (3) دانلود لیست مدیران

Mr. Hooshmand, Homayoun

Manager

آقای همایون هوشمند

مدیر

Mr. Kaveh, Houshang

Concessionair

آقای هوشنگ کاوه

صاحب‏امتیاز

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  سینما عصر جدید (3)

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات

حوزه فعالیت