اطلاعات تماس سینما شاهد

Sabalan Crossing, Sh.Madani Ave., Tehran, IRAN
16300 Tehran

ایران

اطلاعات حقوقی سینما شاهد

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس
Describe your Company and attract Business opportunities
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR034758

معرفی سینما شاهد

نمایش فیلم با ظرفیت 1000 نفر

آدرس  سینما شاهد

مدیران سینما شاهد دانلود لیست مدیران

Mr. Sabbaghi

Managing Director

Mr. صباغی

مدیرعامل

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  سینما شاهد

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات

حوزه فعالیت