اطلاعات تماس سینما سروش

After Taleghani Forked Rd.,Dr. Shariati Ave.
16116 Tehran

ایران

فکس +98 21 77502929

اطلاعات حقوقی سینما سروش

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1958
Describe your Company and attract Business opportunities
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR034746

معرفی سینما سروش

نمایش فیلم باظرفیت 680 نفر

آدرس  سینما سروش

مدیران سینما سروش دانلود لیست مدیران

Mr. Ashouri, Asghar

Manager

آقای اصغر عاشوری

مدیر

Mr. Akhesh, Manouchehr

Concessionair

آقای منوچهر آخش

صاحب‏امتیاز

Mr. Saviri-Motlagh, Morteza

Concessionair

آقای مرتضی سویری‏مطلق

صاحب‏امتیاز

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  سینما سروش

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات

حوزه فعالیت