اطلاعات تماس سینما سایه

Before Tir Dogholou,Southern 17th Shahrivar St., Khorasan Sq.
17900 Tehran

ایران

فکس +98 21 33728627

اطلاعات حقوقی سینما سایه

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس
Describe your Company and attract Business opportunities
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR034749

معرفی سینما سایه

نمایش فیلم با ظرفیت 1000 نفر

آدرس  سینما سایه

مدیران سینما سایه دانلود لیست مدیران

Mr. Golili, Masoud

Manager

آقای مهندس مسعود گولیلی

مدیر

Mr. Ahmadi, Shahpoor

Concessionair

آقای مهندس شاهپور احمدی

صاحب‏امتیاز

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  سینما سایه

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات

حوزه فعالیت