اطلاعات تماس سینما خرم

Mortazavi Cross Rd.,Roudaki St.
13400 Tehran

ایران

فکس +98 21 66837176

اطلاعات حقوقی سینما خرم

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1953
Describe your Company and attract Business opportunities
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR034741

معرفی سینما خرم

نمایش فیلم با ظرفیت 500 نفر

آدرس  سینما خرم

مدیران سینما خرم دانلود لیست مدیران

Mr. Bahrami, Ali

Manager

آقای علی بهرامی

مدیر

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  سینما خرم

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات

حوزه فعالیت