اطلاعات تماس سینما جمهوری

Betw. Felestin & Kargar St.,Jomhouri Islami Ave.
13100 Tehran

ایران

فکس +98 21 66465307

اطلاعات حقوقی سینما جمهوری

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس
Describe your Company and attract Business opportunities
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR034730

معرفی سینما جمهوری

نمایش فیلمهای سینما با ظرفیت 965 نفر

آدرس  سینما جمهوری

مدیران سینما جمهوری دانلود لیست مدیران

Mr. Zehtab, Houshang

Manager

آقای هوشنگ زهتاب

مدیر

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  سینما جمهوری

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات

حوزه فعالیت