اطلاعات تماس سینما تمدن

Molavi Cross Rd.
11600 Tehran

ایران

فکس +98 21 33353667

اطلاعات حقوقی سینما تمدن

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1931
Describe your Company and attract Business opportunities
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR034750

معرفی سینما تمدن

نمایش فیلم باظرفیت 400 نفر

آدرس  سینما تمدن

مدیران سینما تمدن دانلود لیست مدیران

Mr. Shir-Alikhani, Panah

Manager

آقای پناه شیرعلیخانی

مدیر

Mr. Taleghani-Fard, Changiz

Concessionair

آقای چنگیز طالقانی‏فرد

صاحب‏امتیاز

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  سینما تمدن

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات

حوزه فعالیت