اطلاعات تماس سینما بلوار

Before 16th Azar St.,Keshavarz Blvd.
14100 Tehran

ایران

فکس +98 21 88955292

اطلاعات حقوقی سینما بلوار

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس
Describe your Company and attract Business opportunities
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR034728

معرفی سینما بلوار

نمایش فیلم با ظرفیت 650 نفر

آدرس  سینما بلوار

مدیران سینما بلوار دانلود لیست مدیران

Mr. Fahimian, Mohammad

Manager

آقای محمد فهیمیان

مدیر

Mr. Hakak, Mohsen

Concessionair

آقای محسن حکاک

صاحب‏امتیاز

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  سینما بلوار

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات

حوزه فعالیت