اطلاعات تماس سنگبری حرا

4th Km. of Hamadan Rd.
66610 Qorveh

ایران

فکس +98 832 7225431

اطلاعات حقوقی سنگبری حرا

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1985
Describe your Company and attract Business opportunities
سرمایه شرکت 30,000,000 IRR
Co. Registration No 3972
تعداد کارکنان 10-19 نفر
شناسه کومپاس? IR060246

معرفی سنگبری حرا

سنگبری(برش انواع سنگ)

آدرس  سنگبری حرا

مدیران سنگبری حرا دانلود لیست مدیران

Mr. Sheikhi, Hossein

Managing Director

آقای حسین شیخی

مدیرعامل

Mr. Khosravi, Abbas

Chairman of the Board

آقای عباس خسروی

رئیس

Mr. Varidi, Rahim

Member of the Board

آقای رحیم وریدی

عضو

Mr. Feli, Vali

Member of the Board

آقای ولی فعلی

عضو

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details