ریسندگی و بافندگی پروین اصفهان(سهامی عام)

اطلاعات تماس ریسندگی و بافندگی پروین اصفهان(سهامی عام)

7th Tir Cross Rd.,Parvin Etesami St.,Jey Ave.
81999 Esfahan

ایران

فکس +98 311 2301713

اطلاعات حقوقی ریسندگی و بافندگی پروین اصفهان(سهامی عام)

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1959
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 531
تعداد کارکنان 500-999 نفر
شناسه کومپاس? IR054564

معرفی ریسندگی و بافندگی پروین اصفهان(سهامی عام)

فرآیند تولید نخ و ریسندگی پنبه-تولید الیاف مصنوعی و الیاف پتروشیمی

آدرس  ریسندگی و بافندگی پروین اصفهان(سهامی عام)

Other addresses

آدرس بازدید خ جی-خ پروین اعتصامی-چهارراه 7 تیر 81999 اصفهان ایران
نشانی پستی PO Box 81465/588 81999 Esfahan ایران
نشانی پستی PO Box 81465/588 81999 اصفهان ایران

مدیران ریسندگی و بافندگی پروین اصفهان(سهامی عام) دانلود لیست مدیران

Mr. Mirzaee,Mohammad-Javad

Managing Director

آقای محمدجواد میرزایی

مدیرعامل

Mr. Havaee,Seyyed-Ehsan

Chairman of the Board

آقای سیداحسان حوایی

رئیس‏

Mr. Mirzaee,Mohammad-Javad

Member of the Board

آقای محمدجواد میرزایی

عضو

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details