روزنامه رسالت

No.1, Esmaeel Mohammadi St., Qarani St., Tehran, IRAN
1599976711 Tehran
ایران

معرفی روزنامه رسالت

شرح فعالیت

انتشار روزنامه سیاسی-فرهنگی-هنری-ورزشی- اجتماعی

اطلاعات عمومی

سال تاسیس 2002
Co. Registration No 185984
نوع شرکت دفتر مرکزی
فکس +98 21 88900587
وب سایت http://www.resalat-news.com

ویژگی های کلیدی روزنامه رسالت

کارکنان

مدیران روزنامه رسالت

اطلاعات مدیران

Mr. Seyyed-Morteza Nabavi

Managing Director

فعالیت ها روزنامه رسالت

در ضمن ممکن است علاقه مند باشید به:

در ضمن ممکن است علاقه مند باشید به: