اطلاعات تماس رخشان مهر تهران(بامسئولیت محدود)

4th floor,No. 1,7th St.,Khaled Eslambooli Ave.
15137 Tehran

ایران

فکس +98 21 88715261

اطلاعات حقوقی رخشان مهر تهران(بامسئولیت محدود)

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 2002
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 186481
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR078808

آدرس  رخشان مهر تهران(بامسئولیت محدود)

مدیران رخشان مهر تهران(بامسئولیت محدود) دانلود لیست مدیران

Mr. Imani, Abdolhossein

Managing Director

آقای عبدالحسین ایمانی

مدیرعامل

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

حوزه فعالیت  رخشان مهر تهران(بامسئولیت محدود)

تولید کننده توزیع کننده ارائه دهنده خدمات