دروازه تجارت کشور(C.T.G)(سهامی خاص)

اطلاعات تماس دروازه تجارت کشور(C.T.G)(سهامی خاص)

خ دولت-نبش ب کاوه-ش 246-ط 5-واحد 9
19397 تهران

ایران

فکس +98 21 22593299

اطلاعات حقوقی دروازه تجارت کشور(C.T.G)(سهامی خاص)

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 2004
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 77588
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR078512

آدرس  دروازه تجارت کشور(C.T.G)(سهامی خاص)

مدیران دروازه تجارت کشور(C.T.G)(سهامی خاص) دانلود لیست مدیران

Mr. Habib-o-llah, Mousavi

Managing Director

آقای سیدحبیب‎ا... موسوی

مدیرعامل

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details